Ydelser

Psykologsamtaler

 

Den første samtale er en indledende samtale, hvor formålet er  få et fælles indblik i baggrunden for din henvendelse, hvilke væsentlige udfordringer du oplever lige nu, og dine forventninger til udbyttet af et psykologforløb. Derefter drøfter vi målet med forløbet, en plan for forløbet samt hvad der er mest væsentligt at fokusere på lige her og nu.


Hvis du vælger at starte et forløb, arbejdes der i de efterfølgende samtaler med de fokusområder, som vi har prioriteret, medmindre andet aftales fra gang til gang


Fokusområder

1. Fælles overblik og indblik i din situation og problematik

2. Konkrete redskaber til at håndtere her og nu

3. Arbejde med fremadrettede strategier for fremtiden

4. Opfølgning på hvad der fungerer og hvad der skal ændres

Udvikling & Nye Muligheder©

 

Tøver du med at tage det første skridt?

Sidder du i et job, hvor du mangler mening og udfordring? Begynder du at tvivle på hvad du kan, og om du kan?

Få hjælp til at få taget hul på forandringen i dit liv   -  - støtte til at tage det første skridt


Fokusområder

1. Undersøge muligheder

2. Beskrive kompetancer og udviklingsbehov

3. Få styr på værdier og overbevisninger

4. Lægge en plan

5. Støtte til at tage det første skridt og forsætte


Ledelses- og samarbejdskonsultationer

 

Disse konsultationer kan have mange formål, former og deltagere, som bliver tilpasset den konkrete problemstilling i den konkrete organisation, eller de de konkrete medarbejdere og den konkrete leder. Mine 20 års erfaring med "hvordan organisationer virker" i det private erhvervsliv giver et godt fælles grundlag og sprog for at arbejde med det ønskede fokusområde. Hvadenten du vil udfordres af et andet perspektiv på dig selv og din organisation, have konkrete forslag til løsninger, eller har behov for sparring og rådgivning, er det en konsultationsform der giver muligheder.


Fokusområder

1. Stressforebyggelse i organisation og ledelse

2. Udvikling af ledergruppens samarbejde og leveregler

3. Virtuel ledelse og virtuelle teams

4. Håndtering af kuldsejlede projekter, kaptajn og besætning

5. At skabe robuste organisationer, trivsel og effektivitet

6. Lederens betroede rådgiver

7. Fokusområder tilpasset den enkelte


Copyright © All Rights Reserved